Hoa Ngô

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Chào chị! Nhờ chị xem giúp. Sổ cái, sổ chi tiết TK 133.1 dư nợ và bảng kê thuế đầu vào đều = 166.892.784, nhưng khi lên nghiệp vụ khấu trừ lại không bằng số đó
  • Đang tải...
  • Đang tải...
  • Đang tải...
Top