B

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • muốn tính giá thành theo từng giai đoạn khối lượng công việc hoàn thành của hợp đồng thi công thì làm cách nào ạ
    B
    Bùi Thị Thìn
    cả nhà cho em hỏi cách hạch toán phần BHYT phải trả do điều chỉnh giảm kỳ trước như nào ạ
  • Đang tải...
  • Đang tải...
  • Đang tải...
Top