Xuất chứng từ khấu trừ PIT cho nhân viên vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công, vừa có thu nhập khấu trừ 10%

tamnt07

Member
Hi MISA,
Cho mình hỏi chút, trường hợp nhân viên vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công, vừa có thu nhập khấu trừ 10% tại công ty, đã ủy quyền quyết toán cho công ty năm 2021 nhưng giờ lại phải tự đi quyết toán thì xuất chứng từ như thế nào ạ, tách riêng hay gộp chung vào?
Thank MISA,
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top