xử lí số lượng bằng 0, giá trị khác 0

giaohong

Member
em bị lỗi số lượng tồn kho bằng 0, nhưng giá trị khác 0, em đã tính lại giá trị xuất kho nhưng vẫn không được, nhờ anh chị hướng dẫn giúp em với
1653961772685.png
 
Top