Xóa dữ liệu cũ

Nghĩa là năm 2018 trên V1 mình chưa có kết chuyển nhưng chuyển qua V2 thì lấy số dư trên tài khoản loại 6 luôn. Chị sửa lại số dư trên các tài khoản khác chỗ Nhập số dư được nhưng trên tài khoản loại 6 thì k nhìn thấy và sau đó vào Bảng cân đối tài khoản thì nhìn thấy còn số dư tkhoan loại 6 ở đầu kỳ 2019
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Nghĩa là năm 2018 trên V1 mình chưa có kết chuyển nhưng chuyển qua V2 thì lấy số dư trên tài khoản loại 6 luôn. Chị sửa lại số dư trên các tài khoản khác chỗ Nhập số dư được nhưng trên tài khoản loại 6 thì k nhìn thấy và sau đó vào Bảng cân đối tài khoản thì nhìn thấy còn số dư tkhoan loại 6 ở đầu kỳ 2019
Thưa anh/chị
vậy đơn vị vào nghiệp vụ/nhập số dư ban đầu để xóa số dư cho TK loại 6 nhé
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top