Xoá chứng từ bán hàng như thế nào

Làm sao để xoá được chứng từ bán hàng khi hiện chữ màu xanh ạ

  • Cách thực hiện

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Cách sửa

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    0
Top