Xác định nguồn thu và hạch toán mua tài sản, định khoản tính hao mòn tài sản cuối năm như thế nào

Dung Võ

New Member
Nhờ Misa hoặc a/c có kinh nghiệm hướng dẫn vấn đề sau: Sở Xây dựng là cơ quan hành chính có nguồn thu tiền từ việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề (đây là nguồn được thu theo QĐ số 970QĐ-BXD ngày 21/9/2017 nhằm bù đắp chi phí tổ chức thi sát hạch), nhưng mình lại đang lăn tăn việc xác định đây là nguồn thu loại gì (nguồn thu sự nghiệp, thu hoạt động sản xuất kinh doanh hay thu khác). Trong năm đơn vị có chi từ nguồn thu này để chuyển khoản mua 1 bộ máy vi tính 15tr phục vụ việc tổ chức thi sát hạch (quản lý hành chính chung), mình định khoản Nợ 211/Có 112 (15tr), có hạch toán đồng thời gì ko ạ?. Và đến cuối năm tính hao mòn thì phải hạch toán Nợ 214/Có TK? (3tr). Cám ơn rất nhiều ạ
 

Dung Võ

New Member
Mình chỉ thấy Misa hướng dẫn mua ts từ nguồn nsnn cấp, nguồn phí được khấu trừ để lại, quỹ phúc lợi, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, vậy nguồn thu khác ko phải tính chất của 4 nguồn vừa nêu thì hạch toán sau ạ
 
Top