Vấn đề trùng lặp thời gian công tác

SCT

New Member
Công tác tuyển dụng:
- Mỗi công chức khi được tuyển dụng đều có quyết định của Sở Nội vụ, trong đó có ghi thời gian tuyển dụng từ ngày xxx. Ví dụ ngày 01/10/2020
- Theo quy định tại đơn vị, tôi sẽ tham mưu quyết định tiếp nhận công chức, theo đó thời gian tiếp nhận/bắt đầu làm việc tại đơn vị cũng chính là ngày ghi tại quyết định tuyển dụng của SNV. Theo ví dụ trên là ngày 01/10/2020.
Lúc này phần mềm sẽ báo lỗi "trùng thời gian công tác của quá trình công tác khác". Phương pháp xử lý tôi đang làm là phải nhập quyết định tuyển dụng là ngày 02/10/2020 (khác ngày 01/10).
Như vậy nó sẽ lệch 1 ngày so với quyết định tuyển dụng.
Vì vậy tôi đề nghị Misa xem xét chỉnh sửa mục này lại cho phù hợp.
Chân thành cảm ơn!
 
Sửa lần cuối:
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán

Vũ Thị Phương Thảo

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa anh /chị
Anh/chị vui lòng kiểm tra trên hồ sơ của cán bộ đang khai báo ngày tuyển dụng và ngày vào đơn vị có khai báo cùng ngày 01/10/2020 hay không nhé
Nếu khai báo cùng ngày, thì khi thêm quá trình công tác loại là tuyển dụng sẽ điền được là ngày 1/10/2020 như ảnh đính kèm
Trân trọng cảm ơn !
upload_2020-10-8_12-12-25.png

upload_2020-10-8_12-12-53.png
 
  • Like
Reactions: SCT
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán

SCT

New Member
Thưa anh /chị
Anh/chị vui lòng kiểm tra trên hồ sơ của cán bộ đang khai báo ngày tuyển dụng và ngày vào đơn vị có khai báo cùng ngày 01/10/2020 hay không nhé
Nếu khai báo cùng ngày, thì khi thêm quá trình công tác loại là tuyển dụng sẽ điền được là ngày 1/10/2020 như ảnh đính kèm
Trân trọng cảm ơn !
View attachment 16240
View attachment 16241
Cảm ơn Misa đã trả lời.
Nhưng vấn đề của mình là phát sinh thêm 1 nội dung sau cái quyết định tuyển dụng, đó là quyết định tiếp nhận. Nghĩa là ngày 01/10 sẽ nhập 3 lần ở mục: ngày vào đơn vị, ngày tuyển dung và ngày tiếp nhận ( đặc thù của cơ quan). Trong đó ngày tuyển dụng và tiếp nhận nhập tại mục 2 Quá trình công tác. Ngày tiếp nhận sẽ ko nhập được ngày 01/10.
Bạn check lại giúp nhé!
 
Sửa lần cuối:
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán

Vũ Thị Phương Thảo

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa anh/chị
Hiện tại phần mềm chưa thực hiện được việc khai báo quá trình công tác có khoảng thời gian trùng nhau
Tạm thời anh/chị thực hiện theo phương án, khai báo quá trình tiếp nhận bắt đầu sau một ngày nhé
Vấn đề cho phép khai báo 2 quá trình công tác có trung thời gian, MISA xin phép tiếp nhận và chuyển thông tin tới bộ phận phát triển sản phẩm để cải tiến sản phẩm. Anh/chị vui lòng gửi thông tin liên hệ và thông tin đơn vị kèm link forum vào mail support@misa.com.vn để MISA tiếp nhận yêu cầu nhé
Trân trọng cảm ơn !
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán

SCT

New Member
Thưa anh/chị
Hiện tại phần mềm chưa thực hiện được việc khai báo quá trình công tác có khoảng thời gian trùng nhau
Tạm thời anh/chị thực hiện theo phương án, khai báo quá trình tiếp nhận bắt đầu sau một ngày nhé
Vấn đề cho phép khai báo 2 quá trình công tác có trung thời gian, MISA xin phép tiếp nhận và chuyển thông tin tới bộ phận phát triển sản phẩm để cải tiến sản phẩm. Anh/chị vui lòng gửi thông tin liên hệ và thông tin đơn vị kèm link forum vào mail support@misa.com.vn để MISA tiếp nhận yêu cầu nhé
Trân trọng cảm ơn !
Cảm ơn giải đáp của bạn. Giờ mình phải nhập kiểu đó đây. Cơ quan có rất nhiều người dạng vậy. Hy vọng Misa sớm cập nhật!
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán

Vũ Thị Phương Thảo

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Cảm ơn giải đáp của bạn. Giờ mình phải nhập kiểu đó đây. Cơ quan có rất nhiều người dạng vậy. Hy vọng Misa sớm cập nhật!
Thưa anh/chị
Anh/chị vui lòng gửi thông tin liên hệ và thông tin đơn vị kèm link forum vào mail support@misa.com.vn để MISA ghi nhận thông tin liên hệ nhé
Trân trọng cảm ơn !
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top