Trích lập quỹ

Bảo Lâm

New Member
Đơn vị của em là HCSN đc đảm bảo 100% kinh phí hoạt động. Năm ngân sách 2018 là lần đầu tiên đc trích lập quỹ (phúc lợi, khen thưởng, phát triển SN, tăng thu nhập) từ nguồn chi thường xuyên vào 3713. Đến thời điểm hiện tại (18/1/2019) thì mới bắt đầu trích lập. Em nhờ các a/c hướng dẫn cho em cụ thể từng bước để trích lập từ tài khoản dự toán sang tài khoản 3713, cách chi tiền từ các quỹ ( tính trong năm ngân sách 2018)
 

Trần Thị Hoa

Member
Nhân viên MISA
Đơn vị của em là HCSN đc đảm bảo 100% kinh phí hoạt động. Năm ngân sách 2018 là lần đầu tiên đc trích lập quỹ (phúc lợi, khen thưởng, phát triển SN, tăng thu nhập) từ nguồn chi thường xuyên vào 3713. Đến thời điểm hiện tại (18/1/2019) thì mới bắt đầu trích lập. Em nhờ các a/c hướng dẫn cho em cụ thể từng bước để trích lập từ tài khoản dự toán sang tài khoản 3713, cách chi tiền từ các quỹ ( tính trong năm ngân sách 2018)
Kính gửi Anh Bảo Lâm!
MISA gửi anh tài liệu hướng dẫn tham khảo. Anh vui lòng thực hiện theo hướng dẫn dùm em ạ
http://forum.misa.com.vn/threads/huong-dan-hach-toan-cac-quy-tai-don-vi-hcsn.11552/
Trân trọng cảm ơn!
 

Bảo Lâm

New Member
Kính gửi Anh Bảo Lâm!
MISA gửi anh tài liệu hướng dẫn tham khảo. Anh vui lòng thực hiện theo hướng dẫn dùm em ạ
http://forum.misa.com.vn/threads/huong-dan-hach-toan-cac-quy-tai-don-vi-hcsn.11552/
Trân trọng cảm ơn!
vậy trường hợp của em la áp dụng I. Chuyển số tiền trích lập quỹ năm trước (2017) sang tài khoản tiền gửi năm nay (2018) hay II. Hạch toán trích lập các quỹ phát sinh trong năm
1 Trích Quỹ theo quy định từ nguồn NSNN cấp
phiền a/c nói rõ giùm em 2 phần trên sẽ áp dụng cho trường hợp nao?
 

Chu Kim Anh

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
vậy trường hợp của em la áp dụng I. Chuyển số tiền trích lập quỹ năm trước (2017) sang tài khoản tiền gửi năm nay (2018) hay II. Hạch toán trích lập các quỹ phát sinh trong năm
1 Trích Quỹ theo quy định từ nguồn NSNN cấp
phiền a/c nói rõ giùm em 2 phần trên sẽ áp dụng cho trường hợp nao?
Kính gửi Anh Bảo Lâm!
- Nếu khoản trích quĩ đó tính vào năm 2018 trong thời gian chỉnh lý thì anh sẽ làm theo hướng dẫn tại mục II. Hạch toán trích lập các quỹ phát sinh trong năm (trên chứng từ ngày HT để 31/12/2018, ngày CT để ngày của 18/01/2019).
- Nếu khoản trích quĩ đó tính vào năm 2019 thì anh thực hiện theo hướng dẫn tại mục: I. Chuyển số tiền trích lập quỹ năm trước (2017) sang tài khoản tiền gửi năm nay (2018)
Trân trọng cảm ơn!
 
Top