Tổng hợp các buổi chia sẻ qua Zoom MISA Mimosa.NET

Lê Bão Sơn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thời gian qua MISA đã thực hiện hiện các buổi Chia sẻ qua Zoom/livestream, để xem lại các buổi này, mời Anh Chị xem các link chi tiết phía dưới
 • Ngày 29/1
  Chủ đề: Báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động bị sai kiểm tra và xử lý như thế nào?
  Link xem lại: Tại đây

 • Ngày 27/1
  Chủ đề: Xem bảng cân đối tài khoản TK511 không bằng TK611 kiểm tra như thế nào?
  Link xem lại: Tại đây

 • Ngày 25/1
  Chủ đề: Xem Bảng cân đối số phát sinh còn dư số dư 334, 332 kiểm tra như thế nào?
  Link xem lại: Tại đây

 • Ngày 22/1
  Chủ đề: Làm thế nào để hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến nguồn cải cách tiền lương?
  Link xem lại: Tại đây

 • Ngày 20/1
  Chủ đề: Muốn theo dõi tiết kiệm chi 10% cần phải làm như thế nào?
  Link xem lại: Tại đây

 • Ngày 18/1
  Chủ đề: Làm thế nào khi số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng lên âm, lên sai số liệu?
  Link xem lại: Tại đây

 • Ngày 15/1
  Chủ đề: PHỤ BIỂU F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ để lại lên sai số liệu???
  Link xem lại: Tại đây

 • Ngày 13/1
  Chủ đề: Báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động bị sai kiểm tra như thế nào?
  Link xem lại: Tại đây


Anh/Chị hãy THAM GIA NHÓM CỘNG ĐỒNG MISA để cùng giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm TRONG THỜI GIAN QUYẾT TOÁN cũng như được hỗ trợ miễn phí bởi MISA và cộng đồng thành viên.
https://www.facebook.com/groups/hotromimosa

Trân trọng cám ơn!
 
Top