Tôi không tìm được một số tài sản khi thực hiện chuyển đổi từ TSCĐ thành CCDC thì làm thế nào?

Nguyễn Thị Diễm Ngọc

Moderator
Nhân viên MISA
Vấn đề: Không tìm được một số tài sản khi thực hiện chuyển đổi từ TSCĐ sang CCDC

Giải pháp: Có 4 trường hợp Tài sản không thực hiện chuyển đổi được từ TSCĐ thành CCDC bao gồm:
  • Trường hợp 1. Tài sản có nguyên giá nhỏ hơn 500 triệu mới khai báo TSCĐ nhưng chưa được ghi tăng
♦ Cách kiểm tra: Tìm tài sản đó xem trạng thái đang để là Chưa ghi tăng
43.png


♦ Cách xử lý: Thực hiện ghi tăng cho tài sản theo hướng dẫn tại đây
  • Trường hợp 2: Tài sản có nguyên giá nhỏ hơn 500 triệu đã được ghi tăng nhưng lại có phát sinh khác diễn ra sau ngày thực hiện chuyển đổi tài sản
♦ Cách kiểm tra: Tìm đến tài sản đó, vào Lịch sử biến động xem chứng từ biến động gần nhất có phải ngày sau ngày chuyển đổi hay không. Ví dụ ở đây ngày chuyển đổi là 25/10/2020. Và mã tài sản có chứng từ biến động ngày 31/12/2020.​

44.png


♦ Cách xử lý: Kiểm tra lại đúng thứ tự phát sinh các chứng từ của tài sản, sau đó có thể thực hiện theo 1 trong 2 cách sau​
- Cách 1: Chuyển ngày chuyển đổi tài sản về sau ngày có phát sinh gần nhất của tài sản nếu trong trường hợp muốn giữ nguyên kết quả phát sinh trước đó ( ví dụ năm 2020 vẫn tính hao mòn nhưng năm sau mới chuyển đổi)​
- Cách 2: Xóa bỏ các chứng từ đã phát sinh sau, thực hiện chuyển đổi TSCĐ thành CCDC trước rồi mới lập lại các chứng từ vừa xóa.​
  • Trường hợp 3: Tài sản có nguyên giá nhỏ hơn 500 triệu nhưng đã được lập chứng từ ghi giảm trước ngày thực hiện chuyển đổi TSCĐ thành CCDC
♦ Cách kiểm tra: Tìm đến tài sản đó, vào Lịch sử biến động xem chứng từ ghi giảm trước đó​

45.png

♦ Cách xử lý: Xóa bỏ các chứng từ ghi giảm đã phát sinh, thực hiện chuyển đổi TSCĐ trước rồi mới lập lại chứng từ ghi giảm.​
  • Trường hợp 4: Tài sản là tài sản Đất, Nhà, Ô tô hay tài sản có nguyên giá lớn hơn 500 triệu
♦ Cách kiểm tra: Mở tài sản lên, chọn Thông tin kê khai xem loại tài sản có phải đang để là Đất, Nhà, Ô tô hoặc chọn nguyên giá lớn hơn 500 triệu hay không​

46.png

♦ Cách xử lý:
- Cách 1: Nếu tài sản giá trị < 10 triệu mà tích nhầm vào 1 trong các ô Đất, Nhà, Ô tô, Tài sản khác trên 500 triệu thì sửa lại tài sản đó về Tài sản khác dưới 500 triệu​
- Cách 2: Nếu tài sản đúng là Nhà, Đất, Ô tô.... thì bỏ qua tài sản đó​
 
Sửa lần cuối:
Top