Tính giá thành

Nguyễn Mây

New Member
Misa cho mình hỏi mình đang tính giá thành theo phương pháp hệ số, tỷ lệ trên Misa. Bình thường mình hạch toán lương, chi phí bảo hiểm vào ngày cuối tháng ví dụ 31/03/2022. Vậy khi có đơn hàng phát sinh kỳ tính giá thành không tròn tháng ví dụ kỳ tính giá thành từ 01/3-20/03 thì mình tính các chi phí lương, bảo hiểm, khấu hao vào giá thành như thế nào? Bởi vì khi mình tính giá thành thì các bút toán tại ngày 31/3/2022 k hiện ra trên bảng Phân bổ chi phí chung để mình phân bổ.
Mình cảm ơn!
 

Nguyễn Mây

New Member
nhưng sản phẩm hoàn thành rồi đâu có dở dang đâu e. Đây này c cho e xem nếu c chọn kỳ tính giá thành tròn tháng thì các chi phí hiện ra hết còn c chọn kỳ tính giá thành k tròn tháng thì nó chỉ hiện mỗi chi phí hạch toán trong kỳ tính giá thành.
1648712842488.png

1648712854354.png
 

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
dạ kỳ tính thì phải bao gồm các chi phí trong kỳ tính ạ! các chứng từ trong thời gian nếu thỏa mãn điều kiện thì đều lên ạ trừ khi nó nằm ngoài kỳ tính thì không tập hợp đc mà chị phải tập hợp vào kỳ khác ạ!
 

Quynhtprv

New Member
CÓ CÁCH NÀO NHẬP CHI PHÍ DỞ DANG NHANH KHÔNG AH. VÌ CÔNG TY CÓ HƠN 1000 SẢN PHẨM DỞ DANG VÀ CHIA NHIỀU NHÀ MÁY KHÁC NHAU VÀ KẾ TOÁN PHỤ TRÁCH KHÁC NHAU MÀ NHẬP NHƯ CÁCH MISA ĐANG THỂ HIỆN THÌ CÓ VẺ KHÔNG KHẢ THI. VÌ NẾU ĐÃ TÍNH GIÁ THÀNH TỚI BƯỚC CUỐI CÙNG MÀ PHÁT HIỆN SAI LẠI NHẬP DỞ DANG LẠI TỪ ĐẦU RẤT LÀ BẤT TIỆN
 
Top