thu hộ chi hộ

Trương Hạnh

Well-Known Member
Cho mình xin hạch toán trả lương qua Tk tiền gửi, nguồn thu hộ chi hộ ạ
Thưa Quý khách!
Khi có phát sinh các khoản thu hộ hoặc chi hộ, đơn vị sử dụng TK3381:
- Nghiệp vụ thu hộ, chi hộ:
+ Khi thu được tiền: Nợ TK111,112\Có TK3381
+ Khi trả cho đơn vị nhờ thu hộ, chi hộ: Nợ TK3381\Có TK111,112
Chú ý: Trường hợp chi hộ không hết thì trả lại đơn vị nhờ chi hộ: Nợ TK3381\Có TK111,112
trân trọng!
 
Top