Thông báo phát hành sản phẩm Omni Channel CRM RC10

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 16-05-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm Omni Channel CRM RC10.

Phiên bản này Bổ sung báo cáo thống kê doanh số / Cải tiến giao diện danh sách hội thoại và danh sách fanpage

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản RC10

1. Web

1. Báo cáo thống kê doanh số để đánh giá hiệu quả marketing
2 .QLCH/NV bán hàng online muốn tin nhắn/bình luận đã xem và chưa xem có sự phân biệt rõ ràng hơn để dễ nhận biết, trả lời KH (Hiện nay đã có sự phân biệt nhưng chưa rõ)
3.Cải tiến hiển thị Fanpage trên OCM trong TH cửa hàng kết nối đến nhiều Fanpage

Trân trọng!
 
Top