Thông báo phát hành sản phẩm MISA Panda.NET 2021 phiên bản R12 (16-03-2022)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Lê Bão Sơn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 16-03-2022 , MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Panda.NET 2021 phiên bản R12

Đáp ứng gửi và tổng hợp mẫu B01/BCTC-THA: Báo cáo tài chính từ cấp dưới lên cấp trên. Đáp ứng tạo dữ liệu mới từ năm trước

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

1.
Link tải bộ cài

2. Chi tiết help hướng dẫn tính năng mới
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top