Thông báo phát hành sản phẩm MISA Bamboo.NET 2017 R7

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 08-08-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET 2017 R7.

Bổ sung mẫu dự toán chi theo TT344/2016/TT-BTC. Bổ sung mẫu dự toán thu theo TT344/2016/TT-BTC. Bổ sung mẫu số 113 - Cân đối ngân sách xã (TT343/2016/TT-BTC). Bổ sung mẫu số 114 - Ước thực hiện thu ngân sách xã (TT343/2016/TT-BTC). Bổ sung mẫu 115 - Ước thực hiện chi ngân sách xã (TT343/2016/TT-BTC).

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm nội bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng
*Tính năng mới

1.Bổ sung mẫu dự toán thu theo NDKT theo hướng dẫn mới tại Thông tư 344/2016/TT-BTC về quản lý ngân sách xã.

2.Bổ sung mẫu dự toán chi theo NDKT theo hướng dẫn mới tại TT344/2016/TT-BTC về quản lý ngân sách xã.

3.Bổ sung thêm báo cáo công khai biểu 115/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016/TT-BTC về công khai tài chính.

4.Bổ sung thêm báo cáo công khai số 113/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016/TT-BTC về công khai ngân sách xã.

5.Bổ sung thêm báo cáo công khai số 114/CK TC - NSNN theo thông tư 343/2016/TT-BTC về công khai tài chính.

Trân trọng!
 
Top