Thông báo phát hành sản phẩm MISA Bamboo.NET 2017 R3

admin

Administrator
Hôm nay ngày 28-03-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET 2017 R3.

Đáp ứng được một số tính năng:

Lấy được Mã thống kê trên chứng từ ghi đồng thời sinh ra từ Phiếu kết chuyển thanh toán tạm ứng; lấy được Số dư tạm ứng lên mẫu Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng; ứng trước (QĐ số 759), In được mẫu Giấy rút dự toán ngân sách từ cấp trên C2-11 (QĐ 759) trên Phiếu nộp tiền kho bạc; Chứng từ nghiệp vụ khác; đáp ứng thêm mẫu đặc thù của An Giang và Tân Trụ.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

1.Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R3

1. Nghiệp vụ thay đổi

STT Mô tả
1 Khi in báo cáo B07-X cần tách dòng theo hoạt động riêng, kế toán muốn lấy được số liệu PCS008 theo mã thống kê đã chọn
2 Kế toán muốn in được mẫu Giấy rút dự toán ngân sách từ cấp trên C2-11 (QĐ số 759) để thực hiện rút tiền từ kho bạc theo đúng mẫu
3 Khi in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (QĐ số 759), kế toán muốn lấy được số dư tạm ứng năm trước chuyển sang để thể hiện đầy đủ số dư tạm ứng trong kỳ
Trân trọng!
 
Top