Thông báo phát hành sản phẩm MISA AMIS R90

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 13-08-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm MISA AMIS MISA AMIS R90.

Phiên bản này phát triển một số yêu cầu cho MISAJSC như Hợp đồng điện tử, cải tiến Suman nhằm đáp ứng chính sách "mua gói thuê bao nhiều năm sẽ được tặng thêm số tháng sử dụng", và sửa lỗi phát sinh trong vòng lặp.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

AMIS MISAJSC

Tài liệu hướng dẫn

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản MISA AMIS R90
Tính năng mới
  • Bán hàng
 
Top