Thông báo phát hành sản phẩm HOTICH.VN R70

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 26-06-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm HOTICH.VN R70.

Phiên bản này cho phép CBHT theo dõi năm đăng ký của thông tin Ngày đã đăng ký trong thủ tục Đăng ký lại khai sinh cho những trường hợp không có bản sao giấy khai sinh cũ, đồng thời thay đổi, cải chính được thông tin Quê quán của vợ, chồng cho các giấy đăng ký kết hôn theo luật cũ để đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Trang thí điểm

Trang demo

Hướng dẫn sử dụng

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R70

Nghiệp vụ thay đổi

1.CBHT muốn chỉ cần theo dõi năm đăng ký cho thông tin Ngày đã đăng ký trong thủ tục Đăng ký lại khai sinh cho những trường hợp không có bản sao giấy khai sinh cũ
2. CBHT muốn thay đổi, cải chính được thông tin Quê quán của vợ, chồng cho các giấy đăng ký kết hôn theo luật cũ để đáp ứng được nhu cầu của người dân
3 . Cập nhật thay đổi chính sách áp dụng cho các thuê bao quá hạn trên phần mềm HOTICH (cho thuê bao quá hạn từ 91 ngày trở đi)

Trân trọng!
 
Top