Thông báo phát hành sản phẩm HOTICH.VN R66

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 19-10-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm HOTICH.VN R66.

Phiên bản này cho phép CBHT UBND xã cấp được giấy Xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân chưa đủ tuổi kết hôn để sử dụng cho các mục đích khác ngoài kết hôn, đồng thời có thể nhập bù các thủ tục TĐCC đã phát sinh từ năm 2015 trở về trước để lưu trữ hồ sơ và cấp bản sao trích lục cho các hồ sơ này, cùng nhiều tiện ích khác

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Trang thí điểm

Trang demo

Hướng dẫn sử dụng
Những thay đổi trên phiên bản R66:
1. Cán bộ hộ tịch cấp xã mong muốn cấp được Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân chưa đủ tuổi kết hôn để sử dụng cho các mục đích khác
2. Cán bộ hộ tịch mong muốn xem nhanh được số lượng hồ sơ đã phát sinh theo loại sổ hộ tịch để thuận tiện cho công việc
3. Cán bộ hộ tịch mong muốn có cảnh báo khi nhập hồ sơ nhập các hồ sơ giống nhau để tránh trùng lặp dữ liệu
4. Cán bộ hộ tịch mong muốn có thể nhập bù các hồ sơ Thay đổi, cải chính phát sinh trước năm 2016 để lưu trữ hồ sơ và cấp bản sao trích lục cho các hồ sơ này
Trân trọng!
 
Top