Thông báo phát hành sản phẩm HOTICH.VN R62

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 14-07-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm HOTICH.VN R62.

Phiên bản này thống nhất lại danh mục dân tộc và quốc tịch của khách hàng trên phạm vi toàn tỉnh, đồng thời bổ sung một số cải tiến giúp in báo cáo nhanh hơn

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Hộ tịch thí điểm

Hướng dẫn sử dụng

Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R62

Cán bộ hộ tịch Phòng Tư pháp mong muốn có thể xem và chọn được dân tộc, quốc tịch trên các hồ sơ cấp xã đã thực hiện thay đổi tên tự gọi để đảm bảo thông tin trên các giấy tờ hộ tịch thống nhất với nhau
Trân trọng!
 
Top