Thông báo phát hành sản phẩm Dự án QLCH thời trang (SAAS) R20

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 03-05-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm Dự án QLCH thời trang (SAAS) R20.

Phiên bản này đáp ứng thiết lập sử dụng Số lượng lẻ, Đơn vị tính chuyển đổi,

R20

I. Web

1. Cửa hàng có sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice, thu ngân hoặc kế toán được phân quyền có thể xuất hóa đơn GTGT điện tử cho khách hàng ngay trên phần mềm MShopKeeper.
2. Cửa hàng có sử dụng phần mềm SME 2019, kế toán có thể chuyển dữ liệu từ phần mềm MShopKeeper sang phần mềm SME 2019 để giảm công sức nhập liệu trên cả 2 phần mềm.
3. Cải tiến các quy tắc bảo mật chức năng đăng nhập theo tiêu chuẩn CSA Star.
4. Quản lý cửa hàng muốn biết có bao nhiêu hàng hóa đã được chọn khi thiết lập bảng giá để kiểm soát được việc xóa và sửa bảng giá trên phần mềm.
5. Quản lý cửa hàng, Kế toán muốn phiếu Kiểm kê không có chênh lệch ghi rõ trạng thái Không có chênh lệch để tránh nhầm với các phiếu kiểm kê Có chênh lệch nhưng Chưa xử lý.
6. Quản lý cửa hàng, Kế toán muốn quản lý hàng hóa theo nhiều đơn vị tính.
7.Quản lý cửa hàng muốn bán hàng và quản lý hàng hóa theo số thập phân.
8. Cửa hàng hoạt động trong trung tâm thương mại dưới hình thức chia sẻ doanh thu, quản lý cửa hàng muốn xuất khẩu báo cáo tổng hợp bán hàng theo giờ dưới dạng file txt để gửi cho trung tâm thương mại theo quy định.
I. PC
1. Cửa hàng có quy định giới hạn thời gian đổi trả, chủ cửa hàng muốn ẩn chức năng Đổi trả nhanh để kiểm soát việc đổi trả đúng thời gian quy định.
2. Cửa hàng có nhiều thu ngân cùng tham gia thu tiền trên một thiết bị, quản lý cửa hàng muốn số hóa đơn sử dụng được đánh số tăng dần và liền mạch để theo dõi, kiểm tra dễ dàng hơn.
3. Khách hàng trả tiền hóa đơn đang mua và trả luôn tiền nợ trước đó, thu ngân muốn ghi nhận luôn tiền khách trả nợ khi thu tiền để không mất thao tác ra ngoài thu nợ riêng và hóa đơn in ra sẽ hiển thị được công nợ mới nhất của khách hàng.
4. Cửa hàng có sử dụng thẻ khách hàng, Quản lý cửa hàng muốn Thu ngân chỉ được áp dụng khuyến mại cho khách có mang thẻ để tránh gian lận.
II. Mobile
1. Khi ghi nhận đơn hàng trên điện thoại, QLCH/Thu ngân muốn ghi nhận nhanh được SL hàng khách mua để không mất thao tác nhấn nút Tăng/Giảm.

Trân trọng!
 
Top