Thiết lập cách đổi đơn vị tính của máy in tem

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Chọn cửa sổ Window để chọn vào “Devices and Printers”

1. Nhấp chuột phải vào máy in tem chọn “Printer Properties”/Chọn Tab "Tools" /Tích Driver OptionsTại Tab "Regional Options" chọn lại đơn vị tính của máy in tem ở mục "Units"
 
Top