Tài khoản kho trên chứng từ mua hàng và trên chứng từ phân bổ khác nhau

Chào Anh Chị
Mình phát sinh nhiều hóa đơn mua hàng 156, mua NVL 152, TS 211 nhưng phát sinh chung 1 hóa đơn chi phí mua hàng
Khi tiếng hành phân bổ chi phí cho 3 hóa đơn trên thì gặng tình trạng cảnh báo tương tự
Nhờ Anh Chị tư vấn giúp mình cách phân bổ nhé
Mình cám ơn ạ
 

DIEU NGUYENTHI AI

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa anh, với 1 hóa đơn chi phí mua hàng mà phân bổ vừa 156, vừa 152, vừa 211, thì chứng từ chi phí mua hàng anh cũng hạch toán tách riêng ra từng phần tiền để phân bổ cho từng tk 156, 152, 211, khi phân bổ, anh chọn đúng từng hóa đơn mua hàng phân bổ đúng từng phần tiền đã hạch toán. Cách 2, anh tách riêng hóa đơn chi phí mua hàng thành 3 chứng từ mua dịch vụ riêng ( cùng 1 số hóa đơn mua hàng ) cho từng phần tiền của từng tài khoản. Sau đó, phân bổ chi phí từng chứng từ mua dịch vụ cho từng hóa đơn mua hàng. Tránh trường hợp chi phí mua hàng hạch toán N156 mà phân bổ vào mặt hàng kho NVL 152 => lệch kho và sổ cái các tài khoản.
 
Top