sửa mẫu bổ sung NS cấp trên c2-11b/NS

Trong mẫu c2-11b/NS phần ỦY ban nhân dân xã , Mình muốn sửa kế toán trưởng thành PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN. nhưng ko sửa dc. mình vào phần sửa mẫu, thì hiện thị là phụ trách kế toán, lưu mẫu. nhưng khi in là kế toán trưởng. vậy làm thế nào?
 

Đính kèm

Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Trong mẫu c2-11b/NS phần ỦY ban nhân dân xã , Mình muốn sửa kế toán trưởng thành PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN. nhưng ko sửa dc. mình vào phần sửa mẫu, thì hiện thị là phụ trách kế toán, lưu mẫu. nhưng khi in là kế toán trưởng. vậy làm thế nào?
Thưa anh/chị
Anh/chị in mẫu này ở giao diện nào vậy ạ, đơn vị chụp chứng từ em xem nhé,
trân trọng
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán

DIEU NGUYENTHI AI

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top