Sửa lại mã công trình sau khi xuất hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC

mrahn_184

Member
Chào MISA, mình muốn hỏi vấn đề như sau:
Công ty mình đang xài MISA 2021, trước đây khi chưa chuyển sang HĐĐT theo Thông tư 78, bên mình xài meInvoice tích hợp với MISA 2021, khi lập chứng từ bán hàng xong là xuất hóa đơn điện tử luôn.
Đầu năm 2021, bên mình có lập chứng từ bán hàng kèm xuất hóa đơn cho một công trình A. Tuy nhiên, kế toán bên mình lại điền nhầm mã công trình trong chứng từ bán hàng, thay vì là công trình A thì bạn ấy lại điền công trình B.
Vậy, giờ bên mình "Bỏ ghi" chứng từ bán hàng đấy, để sửa lại mã công trình cho đúng rồi tiến hành "Ghi sổ" trở lại thì có ảnh hưởng gì đến nội dung của hóa đơn điện tử đã xuất cho khách hàng hay không?
Cảm ơn!
 
Top