sắp xếp thứ tự mã hàng

Gửi Misa,
Tôi lập 2 đơn đặt hàng, trong số các mã hàng của 2 đơn đặt hàng có mã trùng nhau nhưng giá bán khác nhau
Khi tôi lập hóa đơn bán hàng lấy từ 2 đơn đặt hàng này, thì mã hàng trùng nhau không ở 2 dòng liên tiếp,
có cách nào để 2 mã giống nhau xuất hiện ở 2 dòng liên tiếp không,
Cảm ơn Misa
1649820721109.jpeg


1649820762962.jpeg1649820775170.jpeg
 
Top