quyết toán thuế TNCN

Oanh Vo

New Member
Xin chào anh chị
Anh chị xem giúp tình huống của tôi, và cho tôi xin ý kiến. Xin cảm ơn
Tôi đang có HDLD ở công ty A, và có thêm thu nhập vãng lai bình quân <10 triệu/tháng và đã khấu trừ tại nguồn 10%. Theo Luật
"d.2) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập, cụ thể như sau: … Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm; đồng thời có thu nhập văng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này. "
Công ty A đã quyết toán theo ủy quyền cho tôi. Tuy nhiên trên app eTax mobile, thể hiện thông tin cộng dồn 2 khoản thu nhập từ cty A và vãng lai, khiến tôi phát sinh thêm 1 khoản nợ thuế.
Theo tôi hiểu thu nhập vãng lai bình quân dưới 10tr/tháng và đã khấu trừ tại nguồn 10%, thì sẽ không cộng dồn vào thu nhập của cty A để áp thuế lũy tiến. Tôi hiểu có đúng không? và nếu tôi hiểu đúng, vậy con số cộng dồn thu nhập 2 nơi làm phát sinh thêm khoản thuế phải nộp, nên giải quyêt như thế nào? Xin cảm ơn
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Vũ Xuân Quỳnh

Moderator
Nhân viên MISA
Xin chào anh chị
Anh chị xem giúp tình huống của tôi, và cho tôi xin ý kiến. Xin cảm ơn
Tôi đang có HDLD ở công ty A, và có thêm thu nhập vãng lai bình quân <10 triệu/tháng và đã khấu trừ tại nguồn 10%. Theo Luật
"d.2) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập, cụ thể như sau: … Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm; đồng thời có thu nhập văng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này. "
Công ty A đã quyết toán theo ủy quyền cho tôi. Tuy nhiên trên app eTax mobile, thể hiện thông tin cộng dồn 2 khoản thu nhập từ cty A và vãng lai, khiến tôi phát sinh thêm 1 khoản nợ thuế.
Theo tôi hiểu thu nhập vãng lai bình quân dưới 10tr/tháng và đã khấu trừ tại nguồn 10%, thì sẽ không cộng dồn vào thu nhập của cty A để áp thuế lũy tiến. Tôi hiểu có đúng không? và nếu tôi hiểu đúng, vậy con số cộng dồn thu nhập 2 nơi làm phát sinh thêm khoản thuế phải nộp, nên giải quyêt như thế nào? Xin cảm ơn
Thưa chị, vấn đề này chị vui lòng đăng vấn đề lên nhóm cộng đồng để được chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức từ AC kế toán chung ngành ạ https://www.facebook.com/groups/hotrosme
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top