Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ cho xuất nhập khẩu tại chỗ

Pham Truc

New Member
Hiện tại kế toán bên chị đang sử dụng dịch vụ xuất hóa đơn VAT của Misa, nay chị yêu cầu thêm chức năng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ cho xuất nhập khẩu tại chỗ. Theo tìm hiểu của chị, để thêm chức năng xuất phiếu xuất kho thì phải dùng chữ ký số công ty đăng ký với Cục Thuế. Kế toán bên chị đang sử dụng phần mềm này, tuy nhiên kế toán chỉ xuất hóa đơn, họ từ chối hỗ trợ xuất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển để hỗ trợ khai hải quan. Team vui lòng tư vấn giúp chị thông tin sau nhé:
1/ Chị là một user mới, chị có cần phải tạo tài khoản và cài phần mềm Misa trên máy chị không?
2/ Hiện tại bên dịch vụ hải quan bên chị họ đang làm đại lý khai hải quan cho bên chị, họ đang dùng chữ ký số đại lý để ký tờ khai, chị có thể sử dụng chữ ký số đại lý để ký phiếu xuất kho kiêm vận chuyển được không? Nếu được thủ tục như thế nào.

Thanks team.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Vũ Xuân Quỳnh

Moderator
Nhân viên MISA
Hiện tại kế toán bên chị đang sử dụng dịch vụ xuất hóa đơn VAT của Misa, nay chị yêu cầu thêm chức năng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ cho xuất nhập khẩu tại chỗ. Theo tìm hiểu của chị, để thêm chức năng xuất phiếu xuất kho thì phải dùng chữ ký số công ty đăng ký với Cục Thuế. Kế toán bên chị đang sử dụng phần mềm này, tuy nhiên kế toán chỉ xuất hóa đơn, họ từ chối hỗ trợ xuất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển để hỗ trợ khai hải quan. Team vui lòng tư vấn giúp chị thông tin sau nhé:
1/ Chị là một user mới, chị có cần phải tạo tài khoản và cài phần mềm Misa trên máy chị không?
2/ Hiện tại bên dịch vụ hải quan bên chị họ đang làm đại lý khai hải quan cho bên chị, họ đang dùng chữ ký số đại lý để ký tờ khai, chị có thể sử dụng chữ ký số đại lý để ký phiếu xuất kho kiêm vận chuyển được không? Nếu được thủ tục như thế nào.

Thanks team.
Thưa chị
1. Chị vui lòng cung cấp thông tin tên sản phẩm phần mềm kế toán của MISA đơn vị đang sử dụng để em có thể tư vấn được cụ thể hơn cho bên mình nhé chị.
2. Phần này liên quan đến thủ tục thực tế em chưa thể phản hồi lại được cho bên mình chị vui lòng liên hệ cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn cụ thể nhé chị
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top