Phân hệ Quản lý hóa đơn

DUY LINH

New Member
Mình đang dùng MISA SME.NET 2021, trong phân hệ Quản lý hóa đơn, lúc trước mình đã phát hành 01 mẫu hóa đơn điện tử (mẫu CV/18E), nay mình muốn phát hành thêm 01 mẫu hóa đơn điện tử khác (AE/20E). Tuy nhiên phần mềm không cho khởi tạo mẫu hóa đơn. Mình đang dùng dịch vụ hóa đơn điện tử của đơn vị khác (không phải Meinvoice). Xin mời cả nhà gỡ rồi giúp. Xin cảm ơn
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top