Phân bổ nguồn lương (đề nghị cập nhật bổ sung)

123456q

New Member
Đề nghị Misa hướng dẫn giúp:
Một: Cơ quan tôi trả lương có 3 nguồn:
1. Tự chủ -0113 (463)
2. Không tự chủ -0212.1 (172)
3. Không tự chủ -0212.2 (309)
Khi thiết lập trong mục Cán bộ đã thiết lập đủ nhưng khi lập bảng lương thì chỉ có mục khoán công tác phí, khoản lương,phụ cấp thì nó có phân bổ sẵn nguồn. Riêng mục bảo hiểm, công đoàn thì nó không tự động phân bổ. Do đó khi trả bảo hiểm, công đoàn nó chỉ có mỗi phần khấu trừ của người lao động là lấy trong mcụ 0212, còn lại cơ quan đóng thì mặc định lấy toàn bộ trong tự chủ (bảng lương của tôi, BHTN chỉ có 0212-không tự chủ, nhưng xem phân bổ lại thành tự chủ; trong mục cán bộ khoản lương đã chỉnh toàn bộ chi ở không tự chủ rồi

Đề nghị sửa, cập nhật nội dung này. HÌNH TRÊN MẶC DÙ BHTN Ở 309 NHƯNG NÓ MẶC ĐỊCH 463 VÀ KHÔNG THỂ SỬA ĐƯỢC TỪ 463 SANG 309
Hai là:
trường hợp tôi chỉ trương người lao động bằng nguồn 0212 nhưng toàn bộ phần khấu trừ lấy từ nguồn 0113 thì làm thế nào, trong phần mềm không sửa tự động được (nếu khi hạch toán chi phí rất dễ nhầm lẫn, không biết chỗ nào mà lần)


P/s ba: sau khi phân bổ lương bằng cách nhập số tiền mặc dù đã đúng đủ nhưng báo lỗi này khi lưu (cộng số tiền đúng, % đúng vẫn báo lỗi); nếu nhập bằng % thì làm tròn không đúng thì lại được. Đề nghị hướng dẫn, sửa lỗi này (cho phép tính % nhiều số sau dấy phảy, không làm lệch hết giữa tính bộ và tính máy (như ví dụ này nhập % vào bị lệch đến 11 đơn vị)
upload_2017-11-21_12-14-21.png
 
Sửa lần cuối:

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng gửi cho MISA xin ID và Pass của Ultra cùng link forum gửi kèm vào địa chỉ email support@misa.com.vn để MISA có hỗ trợ nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 

123456q

New Member
Cảm ơn, đề nghị misa xem hỗ trợ trực tiếp trên forum, vì không phải lúc nào tôi cũng online mạng được.
 

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý kkhách hàng,
Do cần làm rõ thêm một số thông tin để có thể hỗ trợ khách hàng, quý khách hàng vui lòng gửi thông tin đơn vị vào địa chỉ email support@misa.com.vn để MISA hỗ trợ ạ.
- Tên công ty:
- Mã số thuế:
- Thông tin liên hệ: số điện thoại, email
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 

minhlong1988

New Member
Zalo_ScreenShot_24_11_2017_101327.png
Sẵn đây mình muốn góp ý với MISA về vấn đề lương luôn. Khi dùng phân hệ Tiền Lương thì tôi hạch toán chi phí lương trước, xong tôi vào phần trả lương và đây là kết quả khi lên báo báo:
Số tiền BHTN bị lệch 1đ. Trong khi đó tôi làm hoàn toàn bằng MISA, MISA sinh giấy CKKB và hạch toán chi phí lương số tiền ko khớp nhau. Tháng nào cũng lệch vài đồng tiền BH. Mong MISA khắc phục sớm.
 

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
Vấn đề này MISA test trên máy không thấy lỗi nên mong muốn được liên hệ trao đổi với quý khách hàng trực tiếp nên quý khách hàng vui lòng cung cấp Ultra hoặc số điện thoại liên hệ nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 

123456q

New Member
Thưa quý khách hàng,
Vấn đề này MISA test trên máy không thấy lỗi nên mong muốn được liên hệ trao đổi với quý khách hàng trực tiếp nên quý khách hàng vui lòng cung cấp Ultra hoặc số điện thoại liên hệ nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
Cơ quan tôi là đơn vị hành chính nhà nước (Phòng chuyên môn của UBND huyện), nguồn trả lương được lấy từ 463, tuy nhiên giờ có thêm một số hợp đồng lấy từ nguồn khác chẳng hạn quy hoạch, nông thôn mới 172, .. Bảng lương giờ có thêm một số cán bộ trả lương và các khoản đóng góp theo lương lấy từ nguồn trên, nhưng khi trả bảo hiểm thì phần mềm không tính phần người lao động đóng từ 172, và kinh phí công đoàn cơ quan đóng mà lấy toàn bộ từ 463

Đề nghị test với trả lương với 1 cán bộ sử dụng nguồn ngân sách khác mã chi quản lý hành chính 463; khi tính bảng lương xong trả bảo hiểm sẽ thấy chỉ có cơ quan đóng là phần mềm tính còn phần trích từ lương thì nó không trích mà lấy toàn bộ trong 463, trong phân bổ nguồn nó cũng mặc định nguồn là 463 không sửa được nguồn khác; công đoàn cũng vậy
 
Sửa lần cuối:

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa anh/chị,
MISA sẽ kiểm tra vấn đề này và phản hồi với anh/chị ngay khi có kết quả.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!
 

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa anh/chị,
MISA đã kiểm tra được phần anh/chị mô tả, MISA xin ghi nhận yêu cầu đơn vị đưa vào yêu cầu cải tiến sản phẩm.
Trường hợp các khoản khấu trừ chưa phân bổ, anh/chị thực hiện phân bổ thủ công tạm thời bằng cách:
Trên màn hình phân bổ, tại dòng cần phân bổ nhấn chuột phải chọn Thêm dòng, cột Đến nguồn chọn sang nguồn mới; Điền số tiền hoặc tỉ lệ phân bổ trên 2 nguồn==> Cất. Khi sinh hạch toán chi phí lương chọn lại Khoản cho nguồn tương ứng.
upload_2017-11-27_18-17-19.png

Anh/chị thực hiện tạm thời theo giải pháp trên (bảng lương tháng sau có thể lập dựa trên bảng lương tháng trước) và chỉnh sửa nếu cần.
Anh/chị tham khảo hướng dẫn tại:
http://help.mimosa2014.misa.vn/hach_toan_chi_phi_lng.htm
nhấn vào chữ Tại đây (hình hướng dẫn):
upload_2017-11-27_18-22-29.png


Ngoài ra, để ghi nhận yêu cầu cải tiến, anh/chị vui lòng gửi thông tin đơn vị có yêu cầu cải tiến(nếu cần bảo mật có thể gửi vào địa chỉ email support@misa.com.vn kèm link forum yêu cầu:
- Tên dơn vị:
- Địa chỉ:
- Thông tin liên hệ: tên người yêu cầu, số điện thoại, email
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!

Cơ quan tôi là đơn vị hành chính nhà nước (Phòng chuyên môn của UBND huyện), nguồn trả lương được lấy từ 463, tuy nhiên giờ có thêm một số hợp đồng lấy từ nguồn khác chẳng hạn quy hoạch, nông thôn mới 172, .. Bảng lương giờ có thêm một số cán bộ trả lương và các khoản đóng góp theo lương lấy từ nguồn trên, nhưng khi trả bảo hiểm thì phần mềm không tính phần người lao động đóng từ 172, và kinh phí công đoàn cơ quan đóng mà lấy toàn bộ từ 463

Đề nghị test với trả lương với 1 cán bộ sử dụng nguồn ngân sách khác mã chi quản lý hành chính 463; khi tính bảng lương xong trả bảo hiểm sẽ thấy chỉ có cơ quan đóng là phần mềm tính còn phần trích từ lương thì nó không trích mà lấy toàn bộ trong 463, trong phân bổ nguồn nó cũng mặc định nguồn là 463 không sửa được nguồn khác; công đoàn cũng vậy
 
Top