Phản ánh Doanh thu

Cho mình hỏi Công ty mình là Công ty vừa sản xuất, vừa thương mại và xây dựng bây giờ xuát bán thì phản ánh giá vốn có phải tách ra không. Nhờ misa hướng dẫn cho mình với. Trân trọng!
 

Trương Hạnh

Well-Known Member
Cho mình hỏi Công ty mình là Công ty vừa sản xuất, vừa thương mại và xây dựng bây giờ xuát bán thì phản ánh giá vốn có phải tách ra không. Nhờ misa hướng dẫn cho mình với. Trân trọng!
Thưa quý khách hàng!
anh/chị vui lòng mô tả rõ vấn đề đang vướng mắc ạ?
Khi xuất bán thì phần mềm sẽ hiển thi giá bán và giá vốn riêng để có thể theo dõi được lãi lỗ theo mặt hàng hoặc theo công trình, đơn hàng...
Trân trọng!
 
Thưa quý khách hàng!
anh/chị vui lòng mô tả rõ vấn đề đang vướng mắc ạ?
Khi xuất bán thì phần mềm sẽ hiển thi giá bán và giá vốn riêng để có thể theo dõi được lãi lỗ theo mặt hàng hoặc theo công trình, đơn hàng...
Trân trọng!
Mình bị nhầm phản ánh doanh thu ý bạn. ví dụ như xuất bán hàng hóa thì phản ảnh vào 5111, xuất bán thành phẩm cho vào 5112, còn viết hóa đơn nghiệm thu công trình xây dựng thì cho vào Doanh thu nào. Mình tách ra như thế được không?
 

Trương Hạnh

Well-Known Member
Mình bị nhầm phản ánh doanh thu ý bạn. ví dụ như xuất bán hàng hóa thì phản ảnh vào 5111, xuất bán thành phẩm cho vào 5112, còn viết hóa đơn nghiệm thu công trình xây dựng thì cho vào Doanh thu nào. Mình tách ra như thế được không?
Thưa quý khách hàng!
Anh/Chị có thể tách ra để theo dõi ạ, doanh thu công trình xây dựng có thể hạch toán vào TK 5113
Trân trọng!
 
Top