Những vấn đề thường gặp mùa quyết toán Tuần 14 - MISA Bamboo

Thưa Quý Khách
Tuần qua MISA ghi nhận nhiều vấn đề Anh/Chị thường gặp phải và liên hệ tổng đài hỗ trợ. MISA xin phép tổng hợp giúp có thể chủ động thực hiện trên phần mềm MISA.

Vấn đềLink hướng dẫn
Chuyên trang quyết toán năm 2021https://helpbamboo2020.misa.vn/quyet-toan.html
Báo cáo đối chiếu kho bạchttps://helpbamboo2020.misa.vn/knowledge-base/bao-cao-doi-chieu-kho-bac/
Làm thế nào để nộp được báo cáo đối chiếu kho bạc mẫu số 20a, mẫu số 20c trực tiếp từ phần mềm lên hệ thống DVC?https://helpbamboo2020.misa.vn/know...u-01a-mau-02a-len-he-thong-dich-vu-cong-kbnn/
Lập và kiểm tra Báo cáo Ngân sách xãhttps://helpbamboo2020.misa.vn/knowledge-base/bao-cao-ngan-sach-xa/
Lập và kiểm tra Báo cáo Công khaihttps://helpbamboo2020.misa.vn/knowledge-base/bao-cao-cong-khai/
Lập và kiểm tra Báo cáo tài chínhhttps://helpbamboo2020.misa.vn/knowledge-base/bao-cao-tai-chinh/
Khi kết thúc năm tài chính và bắt đầu năm mới cần làm gì?https://helpbamboo2020.misa.vn/know...-nam-tai-chinh-va-bat-dau-nam-moi-can-lam-gi/
Khi chưa hoàn thiện số liệu của năm cũ thì có thể nhập tiếp chứng từ của năm mới trên dữ liệu hiện tại không?https://helpbamboo2020.misa.vn/know...chung-tu-tren-du-lieu-hien-tai-co-duoc-khong/
Tôi muốn sửa số dư đầu kỳ là thế nào?https://helpbamboo2020.misa.vn/knowledge-base/lam-the-nao-de-nhap-hoac-sua-so-du-dau-nam/
Xử lý vấn đề thường gặp khi nhập chứng từhttps://helpbamboo2020.misa.vn/knowledge-base/huong-dan-tai-va-cai-dat-chuyen-du-lieu-qua-cac-may/
Các nghiệp vụ đặc thù với kho bạchttps://helpbamboo2020.misa.vn/know...u-thuong-hoi-lien-quan-den-du-toan-ngan-sach/
Tôi muốn mang dữ liệu kế toán từ máy tính cơ quan về nhà làm tiếp thì làm thế nào?https://helpbamboo2020.misa.vn/know...nh-tu-may-tinh-co-quan-sang-may-tinh-tai-nha/
Cài đặt phần mềmhttps://helpbamboo2020.misa.vn/knowledge-base/huong-dan-cai-dat/
Phục hồi dữ liệuhttps://helpbamboo2020.misa.vn/knowledge-base/phuc-hoi-du-lieu/
Báo cáo tài chínhhttps://helpbamboo2020.misa.vn/knowledge-base/bao-cao-tai-chinh/
Lập và nộp báo cáohttps://helpbamboo2020.misa.vn/knowledge-base/nop-bao-cao-cho-kho-bac/


LIÊN HỆ MISA HỖ TRỢ Ở ĐÂU?

1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng tại: https://helpbamboo2020.misa.vn/

2. Kênh hỗ trợ miễn phí qua Cộng đồng MISA trên facebook: https://www.facebook.com/groups/hotrobamboo

2. Kênh video trên youtube: https://www.youtube.com/hocmisaonline

3. Đào tạo/giải đáp trực tuyến qua Zoom: https://mily.vn/daotaobamboo

4. Diễn đàn MISA: https://forum.misa.vn/

5. Tổng đài tư vấn: https://www.misa.vn/tong-dai


(*) Mong Quý khách thông cảm, thời điểm quyết toán nhu cầu liên hệ tổng đài rất cao, nên có thể kho kết nối được Tổng đài tư vấn, Anh/Chị ưu tiên search tài liệu trên trang https://helpbamboo2020.misa.vn/ (bằng cách gõ từ khóa nhu cầu cần tìm) hoặc trên google search từ khóa nhu cầu kèm từ "MISA Bamboo" để có tài liệu hướng dẫn chi tiết, hoặc sử dụng kênh hỗ trợ miễn phí phía trên.

Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng MISA, bạn sẽ được giải đáp miễn phí bởi MISA qua kênh này BẤM VÀO ĐÂY
 
Top