Nhờ hướng dẫn quy trình hạch toán chủ đầu tư

minhlong1988

New Member
Nhờ mọi người hỗ trợ mình phần này, mình thấy trên phần mềm có Mẫu 08/QTDA: Tình hình thanh toán và công nợ của dự án, xin hướng dẫn cách hạch toán trên phần mềm để lấy dữ liệu lên mẫu này giúp mình với. Chỗ mình khoanh đỏ, chỗ đó là do phần mềm không lấy lên hay do mình nhập thiếu ở đâu.
ND CV.png
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top