nhập hồ sơ bằng Excel

minhmk

New Member
Mình nhập ở mục lương và phụ cấp, chỗ hệ số (Hệ Số Lương : 4,89 khi đẩy file lện hệ thống báo lỗi vào xem phần lỗi ghi: Dữ liệu không được lớn hơn 100. các cho mình cách giải quyết với ạ
upload_2020-5-29_15-7-54.png
 
Top