Nhập dư nợ tạm ứng đầu kỳ cho nhân viên

Cty mình đang xài Amis R74, muốn nhập số dư nợ tạm ứng đầu kỳ cho từng nhân viên, nhưng khi vào phân hệ "nhập số dư ban đầu" nhập mục "Công nợ nhân viên" thì không thấy danh sách nhân viên (đã tạo danh sách nhân viên bên "Danh mục"). Nhớ Admin hỗ trợ giúp
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top