Nâng cấp, chuyển đổi dữ liệu lên MISA Mimosa 2022

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA

- Video hướng dẫn:

MỘT SỐ VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP TRONG QUÁ TRÌNH NÂNG CẤP, CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU TRÊN MIMOSA 2022:

1. Không tự động cập nhật được


  • Nguyên nhân: Khách hàng cập nhật hàng loạt nên Server quá tải => dẫn đến không tự động cập nhật được.
  • Giải pháp:
- Các bộ cài cập nhật được chia nhỏ tránh việc lỗi phải cập nhật lại toàn bộ mất nhiều thời gian

- Giới hạn số lượng máy cập nhật tại một thời điểm theo thứ tự cập nhật, trong thời gian chờ đợi cập nhật vẫn có thể làm việc bình thường:

+, Nếu Server không bị quá tải thì sẽ hiển thị thông báo “Tự động cập nhật”, khách hàng nhấn Cập nhật ngay để tự động cập nhật lên MISA Mimosa 2022.

+, Nếu Server bị quá tải thì sẽ không hiển thị thông báo “Tự động cập nhật”, khách hàng đăng nhập và làm việc bình thường trên MISA Mimosa.NET 2020.

+, Khách hàng vào “Trợ giúp\Tự động cập nhật" thì nếu Server bị quá tải sẽ bật lên cảnh báo “Máy chủ đang bị quá tải. Xin vui lòng thử lại sau!” cho khách hàng biết để không cập nhật lên phiên bản mới ngay.


Lần đăng nhập sau, nếu Server không quá tải thì sẽ hiển thị thông báo Tự động cập nhật để khách hàng tự động cập nhật lên MISA Mimosa 2022.

2. Không chuyển đổi được dữ liệu lên do không cài đặt được SQL

  • Giải pháp:
- Khi mang dữ liệu từ phần mềm cũ lên phần mềm mới sẽ sử dụng luôn máy chủ SQL đang sử dụng trên phần mềm cũ, không cần cài đặt SQL mới, không cần cài đặt máy chủ SQL nên sẽ không bị lỗi.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top