Muốn tìm lại bản cài đặt cũ để cài lại

Chào bạn, tôi ở Cty TNHH Quảng Phát - MST 0301120928, Cty tôi giờ muốn tìm lại bản cài đặt MISA SME.NET 2012 để cài lại vì có một số dữ liệu cũ cần xem lại, nhờ hổ trợ cho tôi bản này.
 
Top