Một số vấn đề thường gặp khi sử dụng sản phẩm CUKCUK

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Vẫn đề 1: Hướng dẫn cài đặt phần mềm cukcuk, Anh/chị tham khảo tại đây.

Vấn đề 2: Cài đặt phần mềm cukcuk báo lỗi, Anh/chị tham khảo tại đây.

Vấn đề 3: Mở phần mềm cukcuk báo lỗi, Anh/chị tham khảo tại đây.

Vẫn đề 4: Không in được hóa đơn, Anh/chị tham khảo tại đây.

Vấn đề 5: Không in được phiếu chế biến, Anh/chị tham khảo tại đây.

Vấn đề 6: In hóa đơn, phiếu chế biến, biên bản bàn giao ca mất lề, không hết. Anh/chị tham khảo tại đây.

 
Sửa lần cuối:
Top