Mở phần mềm lỗi Canont access the file

Nguyễn Viết Long

Moderator
Nhân viên MISA
1651653265991.png


- Anh chị mở phần mềm lỗi Canont access the file, nguyên nhân vấn đề lỗi do thao tác bấm và kích đúp chuột nhiều lần vì vậy phần mềm hiển thị cảnh báo, để truy cập tiếp vào phần mềm A/C tắt
1651653542942.png
bỏ đi để tiếp tục truy cập vào phần mềm, hoặc kích chuột phải vào phần mềm chọn Open & Run as administartor để đăng nhập vào phần mềm.
 
Top