Misa bamboo net 2020 bị lỗi nhiều

0985456772

New Member
Misa bamboo net 2020 bị lỗi như sau đề nghị sửa lỗi:
1. Bảng cân đối tài khoản ngoài bảng không chạy phần phát sinh có.
2. Đối chiếu KB mẫu 02 không chạy phần tạm ứng theo từng tiểu mục như giấy rút tạm ứng tại KB.
3. Bảng đối chiếu trợ cấp ngân sách không chạy
Đề nghị cho bản nâng cấp các cập nhật này
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán

MISA Hồng Nhung

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Misa bamboo net 2020 bị lỗi như sau đề nghị sửa lỗi:
1. Bảng cân đối tài khoản ngoài bảng không chạy phần phát sinh có.
2. Đối chiếu KB mẫu 02 không chạy phần tạm ứng theo từng tiểu mục như giấy rút tạm ứng tại KB.
3. Bảng đối chiếu trợ cấp ngân sách không chạy
Đề nghị cho bản nâng cấp các cập nhật này
Thưa anh/chị, nhờ anh/chị trao đổi cụ thể giúp em từng báo cáo này không đáp ứng được yêu cầu gì, kèm hình ảnh để em xem nhé.
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top