Mẫu bảng kê thanh toán/tạm ứng Nghị định 11

Mẫu bảng kê thanh toán/tạm ứng Nghị định 11 khi xuất ra rồi tải lên dịch cụ công kho bạc thứ tự không trùng nhau. Không biết cơ chế sắp xếp của misa và dịch vụ công có giống nhau không. Tổng bảng kê là 16.060.000 đồng nhưng khi tải lên dịch vụ công thì các dòng chứng từ sắp xếp không cùng với misa
1616657304670.png

1616657262899.png
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top