Mẫu 02 TT61

H

Hiền Vương - MISA

Guest
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Vấn đề là em không có điều chỉnh kinh phí tạm ứng.
Em rút thực chi và chỉ điều chỉnh mã chương trình mục tiêu
Thưa anh/chị
Vậy khi chi anh/chị hạch toán như thế nào thì bây giờ hạch toán tương tự như vậy nhưng số tiền âm đi là được, và làm chứng từ chi ra bình thường cho CTMT đúng nhé
Trân trọng
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top