Lỗi nhập danh mục

em là sinh viên và mới biết đến misa gần đây thôi ạ. Mọi người cho em hỏi tại sao tổng số bản ghi hiện là 8, nhưng mục hiển thị chỉ có 2 thôi ạ1697294536377.png
và khi em xuất ra bản excel thì misa lại hiện đủ 8 mục mà em đã nhập, nhưng trên web chỉ có hai thôi ạ?
1697294666671.png
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top