Lỗi khi khôi phục dữ liệu! nhờ add hướng dẫn giùm với! Phiên bản 2021 data không nhận dữ liệu khi khôi phục!

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa Anh/Chị
MISA xin phản hồi yêu cầu tư vấn của Anh/Chị như sau:
Vấn đề: Không phục hồi được dữ liệu
Nguyên nhân: Có thể dữ liệu đang nằm ở SQL2014 cao hơn SQL hiện tại mà Anh/Chị đang sử dụng.
Giải pháp: Anh/Chị thực hiện tải bộ cài MISA Installer về, thực hiện cài đặt SQL2014 theo hướng dẫn Tại đây, Sau khi cài đặt Anh/Chị thực hiện phục hồi lại dữ liệu nhé.
 
Top