lên giáy nộp trả kp cho ngân sách huyện

H

Hiền Vương - MISA

Guest
để nộp trả dự toán NS mẫu c2-05c/NS . vào đâu để nhập và nhập như thế nào hả ad? ( dự toán cấp đầu năm,nhưng sau khi tính toán đã cấp nên nộp lại DT về NS huyện )
Thưa anh/chị
Đơn vị mình đã rút dự toán về và chi chưa ạ? hay nhận về chưa chi phải nộp trả lại ạ?
Trân trọng
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top