làm sao xuất số dư đầu kỳ của phần mềm misa 2017 sang nhập khẩu vào số dư đầu kỳ misa 2020?

nqgieo

New Member
do trước đây chưa mua misa 2020. em đã cài Misa 2017 và nhập số dư đầu kỳ rùi. bây giờ đã mua misa 2020 và đã tạo dữ liệu mới luôn rùi.
bây giờ vấn đề là em muốn lấy số dư đầu kỳ của phần mềm củ 2017 em nhập vào phần mềm 2020 có được không?
Mong các anh chị giúp đỡ.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Lloydtousa

New Member
Vâng, hiện tại phần mềm chưa hỗ trợ sao chép công tác kèm theo link khối lượng, phần này sẽ được cải tiến thêm cho các phiên bản sau ạ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top