Kiểm kê kho phát hiện thừa

Các anh chị cho mình hỏi trưởng hợp kiểm kê kho phát hiện thừa, sinh chứng từ nhập kho hàng thừa nhưng đơn giá không nhảy, có cách nào để đơn giá nhảy vào phiếu nhập kho o ạ
Thưa chị, chị phiếu nhập kho và phiếu kiểm kê trước đó. Chị lập lại phiếu kiểm kê giá trị luôn nhé
https://helpsme.misa.vn/2022/kb/kiemkekho/
1684890730062.png
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán

Vũ Xuân Quỳnh

Moderator
Nhân viên MISA
em đã sửa phiếu kiểm kê thành kiểm kê giá trị và tính lại giá xuất kho nhưng phiếu nhập kho do kiểm kê thừa vẫn không có giá trị ạ
Thưa chị, phần kiểm kê giá trị, trên chứng từ kiếm kê chị điền vào cột giá trị khi sinh chứng từ sẽ tự động lên ạ
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top