Không cài đặt được framework

Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, bạn sẽ được giải đáp miễn phí bởi MISA qua kênh này
BẤM VÀO ĐÂY

1. Biểu hiện 1: Khi cài dotnet 4.0 báo lỗi sau: Lỗi services does not exist
upload_2017-12-12_14-45-22.pngNguyên nhân: Do Services Windows Update của windows bị mất

Khắc phục: Lỗi này không khắc phục được mà phải cài lại windows

2. Biểu hiện 2: Khi cài dotnet 4.0 báo lỗi sau: Lỗi Generic trust failure
upload_2017-12-12_14-45-22.png


Lỗi này phải cài lại windows

3.Biểu hiện 3: Khi cài dotnet 4.0 báo lỗi sau:
Lỗi cài dotnet 4.0 trên win XP
upload_2017-12-12_14-45-22.png


Nguyên nhân: Do winXP chưa cài file wic_x86.exe


Giải pháp: Cài file wic_x86.exe trong thư mục dotnet của bộ cài SME sau đó cài dotnet 4.0 là được

Cài dotnet 3.5 cho win server 2008
Thực hiện theo các bước sau:

upload_2017-12-12_14-45-22.png

2. chọn add features
upload_2017-12-12_14-45-22.png

3.Chọn Net framework 3.5.1
upload_2017-12-12_14-45-22.png

4. chọn Add required feature
upload_2017-12-12_14-45-22.png

5. Nhấn Install
upload_2017-12-12_14-45-22.png

4. Hướng dẫn Cài dotnet 3.5 cho win server 2012
Thực hiện theo các bước sau:
1. Chọn server manager theo hình hướng dẫn:
upload_2017-12-12_14-45-22.png


2. Chọn Local server

3.Chọn Installation type nhấn Next
upload_2017-12-12_14-45-22.png
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
4.Chọn server selection nhấn Next:
upload_2017-12-12_14-46-56.png

5.Chọn server roles nhấn Next:

upload_2017-12-12_14-46-56.png

6. Tại Features chọn Net framework 3.5 Features
upload_2017-12-12_14-46-56.png

7. Chọn Confirmation và nhấn Install
upload_2017-12-12_14-46-56.png

8. Chọn results nhấn close
upload_2017-12-12_14-46-56.png
 
Top