khấu trừ đầu ra và đầu vào bị lệch

giaohong

Member
đầu vào quý 1 = 1.722.075 và đầu ra quý 1: 1.980.000 nhưng khi khấu trừ đầu ra và đầu vào thì lại ra số 1.793.258 không biết từ đâu ra và làm cho sổ chi tiết tài khoản 133 quý 1 bị âm, là lỗi gì vậy anh chị .
1647939451806.png

1647939263425.png
 
Top